Forsiden >>> >>> >>> Superamerica F1

Hvilke Normer har Ferrari Superamerica F1 i Fobindelse Med Utslipp av Spillgass?

Superamerica F1 Coupé

Utseende Modifikasjon Europeisk standard CO2 HC+Nox CO HC Partikler

2005 til 2006

Superamerica547 g/km

Eller velg en annen modell: