Anbefalte Kapasitet, Spenning og Dimensjoner på Akkumulator hos Rolls-Royce.