Anbefalte Kapasitet, Spenning og Dimensjoner på Akkumulator hos Suzuki.