Anbefalte Kapasitet, Spenning og Dimensjoner på Akkumulator hos Alfa Romeo.