Anbefalte Kapasitet, Spenning og Dimensjoner på Akkumulator hos Austin.