Anbefalte Kapasitet, Spenning og Dimensjoner på Akkumulator hos Bugatti.