Anbefalte Kapasitet, Spenning og Dimensjoner på Akkumulator hos Daimler.