Hvilke Normer har BMW i Fobindelse Med Utslipp av Spillgass?